Dokumenty
z całego spisu
z list oddiałowych
Wstępne wyniki w kategoriach z listami okręgowymi
Plan lotów 2020 gołębi dorosłych 035 Bydgoszcz
Plan lotów 2020 gołębi dorosłych 035 Bydgoszcz
Plan lotów 2019 gołębi młodych 035 Bydgoszcz

Plan lotów 2019 gołębi dorosłych 035 Bydgoszcz
Regulamin Rejonu 2019
Protokół w celu powołania Rejonu Lotowego na loty powyżej 500 km 2019
Protokół w celu powołania Rejonu Lotowego na loty powyżej 500 km 2018
Plan lotów 2018 gołębi dorosłych 035 Bydgoszcz