Historia Oddziału


 Zarząd kadencji 2014-2018

 

Skład zarządu

Funkcja

Imię i Nazwisko

Prezes

Jan Szewczyk

Vice-Prezes do spraw lotowych

Adam Styn

Vice-Prezes do spraw finansowych

Robert Bogucki

Vice-Prezes do spraw gospodarczych

Piotr Bereza

Członek

Grzegorz Reszkowski

Członek

 

Członek

 

Członek

 

Członek

 

 

Skład komisji rewizyjnej

Funkcja

Imię i Nazwisko

Przewodniczący

Czesław Knys

Sekretarz

Andrzej Sondej

Członek

Bogumił Grześkiewicz

Członek

Piotr Błaszczak

Członek

Stanisław Zamłyński

 

Skład komisji dyscyplinarnej

Funkcja

Imię i Nazwisko

Przewodniczący

Stanisław Fluder

Członek

Marian Maj

Członek

Bogdan Studniarz

Członek

Aleksander Cywiński

Członek

Józef Owczarski